Thông tin chuyển khoản

Khách hàng chuyển khoản

Ngân hàng ACB (Tài khoản công ty)                                                                Ngân hàng Agribank

Chủ tài khoản : Công ty TNHH DoTea                                                                 Chủ tài khoản: Đỗ Ngọc Thuận

Số tài khoản : 201860759                                                                                    Số tài khoản: 6360205210770

Đơn vị mở TK : Ngân hàng ACB chi nhánh Phú Thọ                                          Đơn vị mở TK: Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình

 

Ngân hàng ACB ( Cá nhân )                                                                             Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Đỗ Ngọc Thuận                                                                           Chủ tài khoản: Đỗ Ngọc Thuận

Số tài khoản: 174302759                                                                                    Số tài khoản: 0721000532239

                                                                                                                            Đơn vị mở TK: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ